ĐC: 28/14 Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM - Tel:(08) 629.22.089 - 0988.239.693   


Dưới đây tôi tổng hợp Driver cho các dòng máy in phổ biến hiện nay, các bạn chỉ việc tải về cài đặt. Ngoài những driver không có ở đây các bạn cần driver nào hãy ĐT hoặc Mail, tôi sẽ tìm và gửi lại cho các bạn. ĐT: 0988.239.693 - Mail: tinhocvudinh2003@gmail.com.
Phần mềm điều khiển máy tính từ xa: Tải phần mềm UltraViewer
Driver máy Scan:
Driver Máy Scan HP Scanjet G4370 (Full 228MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan HP Scanjet G4850 (Basic 1.5MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan HP Scanjet G4010 (Full 109.5MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan HP Scanjet G3110 (basic 1.59MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan HP Scanjet G3110 (Full 114MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan HP Scanjet G3010 (basic 1.5MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan HP Scanjet G3010 (Full 182.2MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan HP Scanjet 2400 (basic 2.6MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan HP Scanjet 2400 (Full 151MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Máy Scan Canon Lide 110 (9.16MB) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver máy in HP:
Driver HP LaserJet Pro MFP M125a - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver HP LaserJet Pro 400, M401 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1010, 1015 - Dùng cho win XP 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1010, 1015 - Dùng cho win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1010, 1015 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1018, 1020, 1022 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1018, 1020, 1022 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet P1005, P1006 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet P1005, P1006 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet P1505, P1505N - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet P1505, P1505N - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1200 - Dùng cho win XP, 2003 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1200 - Dùng cho win XP, 2003, Win 7, Win 8, Win 10 64bit Tải về
Driver HP Laserjet 1150, 1300 - Dùng cho win XP, 2000, 2003 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1150, 1300 - Dùng cho win XP, 2003, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1160 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1160 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1320 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1320 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet P2014 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet P2014 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet P2015, 2015DN - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet P2015, 2015DN - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet P2035, 2035N - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet P2035, 2035N - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 3015 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 3015 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 3050 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 3050 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1319F - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1319F - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet M1005 - Dùng cho Win XP, Vista 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet M1005 - Dùng cho Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet M1005 - Dùng cho Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1522NF - Dùng cho Win XP, Vista 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 1522NF - Dùng cho Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 5200 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 5200 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Laserjet 5100 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Laserjet 5100 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet CP1215 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet CP1215 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet CP1025 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet CP1025 - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet CP1515N - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet CP1515N - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet 2600N - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet 2600N - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet 3600, 3600N - Dùng cho win XP, Vista 32bit | Tải về
Driver HP Color LaserJet 3600, 3600N - Dùng cho win XP, Vista 64bit | Tải về
Driver máy in Canon:
Tool Box Ver.4.9.1.1.mf17 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Canon LBP 1120 - Dùng cho Win XP 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 1120 - Dùng cho Win Vista, Win 7 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 1210 - Dùng cho Win XP 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 1210 - Dùng cho Win Vista, Win 7 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3200 - Dùng cho Win XP 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3200 - Dùng cho Win Vista, Win 7 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 2900 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 2900 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 3300 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3300 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 3050, 3018, 3010 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3050, 3018, 3010 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 3250 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3250 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 6000, 6018B - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 6000, 6018B - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 6200D - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 6200D - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 1810 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 1810 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 1820 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 1820 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 3500 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3500 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 3800 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3800 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 3800 - Dùng cho Win 8 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3800 - Dùng cho Win 8 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 3900,3910,3920,3930,3970 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 3900,3910,3920,3930,3970 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4150 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4150 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4350D - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4350D - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4450 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4450 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4412 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4412 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4122 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon imageCLASS MF 4122 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 5050 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 5050 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Canon LBP 7018C - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Canon LBP 7018C - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver máy in Brother:
Driver Brother Fax 2820 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 1111 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 1211, 1211W - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 2040 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 2140 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 2130 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 2240, 2240D - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 2250, 2250DN - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 2270DW - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 2280DW - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother HL 5250DN - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother DCP 1511 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother DCP 1601 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7420 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7340 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7450 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7030 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7360 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7820N - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7060D - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7860DW - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7470D - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother FAX 2820 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Brother MFC 7220 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver máy in Panasonic:
Driver Panasonic KX-MB 662, 672 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 662, 672 - Dùng cho Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 802 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 812 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 772 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 772 - Dùng cho Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 1900 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 2010 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 2025 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 2030 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 1500, 1520, 1530 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về
Driver Panasonic KX-MB 1500, 1520, 1530 - Dùng cho Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver máy in Samsung:
Driver Samsung ML 1610 - Dùng cho Win XP, Win Vista 32/64bit | Tải về
Driver Samsung ML 1610 - Dùng cho Win 7, Win 8 32/64bit | Tải về
Driver Samsung ML 1640 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về
Driver Samsung ML 1640 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 64bit | Tải về
Driver Samsung ML 2240 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về
Driver Samsung ML 2240 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Samsung ML 2010 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung ML 2250 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 4200 Printer - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 4200 Scan- Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 4300 Printer - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 4300 Scan- Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 4521F Printer - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 4521F Scan - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 4623 Printer - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 4623 Scan - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 3401 Printer - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Samsung SCX 3401 Scan - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver máy in Epson:
Driver Epson LQ 300 - Dùng cho Win XP 32bit | Tải về
Driver Epson LQ 300 - Dùng cho Win XP 64bit | Tải về
Driver Epson LQ 300+II - Dùng cho Win XP 32bit | Tải về
Driver Epson LQ 300+II - Dùng cho Win XP 64bit | Tải về
Driver Epson LQ 310 Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Epson LQ 590 Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Epson LQ 2180 - Dùng cho Win XP 32bit | Tải về
Driver Epson LQ 2180 - Dùng cho Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Epson LQ 2180 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về
Driver Epson 6200, 6200L - Dùng cho Win XP 32bit | Tải về
Driver Epson 6200, 6200L - Dùng cho Win XP 64bit | Tải về
Driver máy in Oki:
Driver Oki ML1190 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver Oki ML1190 PLUS - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Driver máy in Xerox:
Driver Xerox Phaser 3140, 3155 - Dùng cho Win XP 32bit | Tải về
Driver Xerox Phaser 3140, 3155 - Dùng cho Win 7 32bit | Tải về
Driver Xerox Phaser 3140, 3155 - Dùng cho Win 7 64bit | Tải về
Driver Xerox WorkCentre PE220 Prin - Dùng cho Win xp, Win vista 32bit | Tải về
Driver Xerox WorkCentre PE220 Scan - Dùng cho Win xp, Win vista 32bit | Tải về
Driver Xerox WorkCentre PE220 - Dùng cho Win 7 32/64bit | Tải về
Driver máy in Lexmark:
Driver Lexmark E120, E120N - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32/64bit | Tải về
Driver máy in Dell:
Driver Dell 1130 - Dùng cho Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về
Đang cập nhật thêm...
Lượt truy cập: 238362
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV TIN HỌC VŨ ĐÌNH
28/14 Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Tel:(08) 629.22.089 - 0988.239.693
Website: suamaytinhmayin.net